Kdo jsme

Jsme tým architektů, stavebních inženýrů a interiérových designérů. Zabýváme se návrhy bydlení a jejich realizací. Spojuje nás chuť odvádět poctivou práci, a to jak na papíře, tak na stavbě. Naším cílem je hlavně udržení kvality od návrhu až po dokončení stavby a současně splnění Vašich a našich společných představ. Jsme tu hlavně pro ty z Vás, kteří nechtějí mít se stavbou starosti. Celý proces absolvujeme s Vámi a zařídíme vše potřebné.

Naše největší síla je týmová práce. V tak složitém organickém procesu jako je návrh a realizace domu se jeden člověk snadno ztratí. Proto jsme tým. Kde končí znalosti jednoho začínají znalosti těch dalších. Spolupráce je klíčem ke kvalitním a  krásným stavbám.

V několika následujících bodech popisujeme kroky, které Vám mohou pomoci při výběru toho pravého partnera pro splnění Vašeho snu o bydlení.

Náš tým

Dušan Řezanina

Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina

hlavní architekt, jednatel společnosti

Dušan je u samého začátku Vašeho projektu, konzultuje a pomáhá Vám upřesnit si představy a přání a zajišťuje supervizi nad architektonickým návrhem.

+420 608 534 062

rezanina@rabarch.cz

Jiří Bartoň

Ing. Jiří Bartoň

hlavní projektant, jednatel společnosti

Jirka s Vámi řeší optimalizace konstrukcí a technologií a zajišťuje supervizi nad zpracováním projektové dokumentace.

+420 774 212 782

barton@rabarch.cz

Radek Goca

Ing. Radek Goca

stavbyvedoucí, jednatel společnosti

Radek připravuje a vede celou stavbu a zajišťuje jakost a kvalitu provedených prací.

+420 725 456 474

goca@rabarch.cz

Aneta Němečková

Mgr. Aneta Němečková

projektová manažerka, klientský servis

Anetka zajišťuje chod celé kanceláře, aby vše šlapalo a řeší s Vámi veškeré věci týkající se administrativy či plateb.

+420 607 035 952

nemeckova@rabarch.cz

Adam Langenberger

Ing. Adam Langenberger

projektant

Adam pro Vás vytváří projektovou dokumentaci, koordinuje specializace a optimalizuje konstrukce.

+420 737 275 472

langenberger@rabarch.cz

Lenka Rosenbergerová

Lenka Rosenbergerová

projektantka

Lenka pro Vás vytváří projektovou dokumentaci, koordinuje specializace a optimalizuje konstrukce.

+420 723 996 156

rosenbergerova@rabarch.cz

Bára Jeřábková

Bára Jeřábková

architekta, interiéry

Bára je architektka. Potkáte se s ní na začátku návrhu Vašeho domu. Bára řeší i zakázkové interiéry a vytváří pro ně technické výkresy do nejmenšího detailu.

+420 720 312 618

jerabkova@rabarch.cz

Vojtěch Novák

Vojtěch Novák

rozpočty a příprava staveb

Vojta se vyzná v cenách a postupech. Zpracovává rozpočty staveb a spolu s Radkem zajišťuje přípravu staveb.

+420 777 885 333

novak@rabarch.cz

Vybíráte z více architektonických studií?

1

Nechte si předložit vzor architektonické studie – zaměřte se na její rozsah a kvalitu zpracovaní. Důležitou roli hraje soulad Vašich a architektových představ a vkusu, který může výrazně usnadnit a zpříjemnit budoucí spolupráci. Dobrým výchozím zdrojem informací můžou být webové stránky architekta, a to jak z hlediska zveřejněných referencí, tak vlastním grafickým zpracováním.

2

Setkejte se osobně s architektem či projektantem. Dobrý architekt Vám pomůže ujasnit si představy o Vašem vysněném bydlení a současně navrhne i vhodná technologická řešení. Již ve fázi studie je tak připraven kvalitní podklad pro navazující projekční práce, který respektuje obecné technické požadavky a standardy. Díky tomu se vyhnete nákladným a zdlouhavým úpravám projektu.

3

Informujte se o rozsahu nabízených služeb. Zajímejte se o počet konzultací v průběhu zpracování studie a zda dochází k jejímu předjednání na úřadech před započetím projektu. Předejdete tak situacím, které nejsou nijak neobvyklé. Ignorování nebo neznalost předpisů a požadavků dotčených orgánů často vede k nutnosti přepracování celé dokumentace a především k výrazné změně podoby domu. Jedná se například o regulaci tvaru a výšky střechy, požadavku na garáž umístěnou v domě a nikoliv samostatně stojící apod.

4

Chtějte přesnou specifikaci rozsahu projektu, který si objednáváte. Ptejte se, zda projektová dokumentace obsahuje všechny náležitosti nezbytné pro provádění stavby a pro získání cenových nabídek při výběru dodavatelů, nebo zda se jedná pouze o dokumentaci pro získání stavebního povolení. Důležité je také to, zda projektant v rámci nabízených služeb zajistí všechna vyjádření dotčených orgánů a správců sítí (tzv. inženýring), která jsou potřebná pro vydání stavebního povolení.

5

Přáli bychom si, aby předchozí řádky pro Vás byly užitečné a usnadnily Vám výběr správného partnera pro realizaci Vašeho vysněného bydlení. Bude nám potěšením, pokud se rozhodnete oslovit právě náš ateliér a dáte nám příležitost ukázat Vám, jak pracujeme my.

Říkáte o nás

zde pro Vás bude brzy připraveno pár slov od našich klientů, jak spolupráce s námi probíhala

+420 608 534 062